Servizi avanzati per la Polizia Municipale

Om du har mottagit en skriftlig underrättelse om brott mot trafikbrottslagen genom vår ledning, finns det flera användbara åtgärder du kan utföra för korrekt hantering av din bötessituation, till exempel:

se de gällande huvudbestämmelserna om ämnet;
ladda ner formulären som kan användas för presentation av olika ansökningar;
se beviskällan för överträdelsen.

Gruppo Ser.Com.
EutenPolservice