Servizi avanzati per la Polizia Municipale

Ако сте получили протокол за обжалване на нарушение на Кодекса за движение по пътищата, благодарение на този фронт-офис портал можете да извършвате различни действия, полезни за правилното управление на Вашата санкция, като например:

да направите справка с основните действащи нормативни актове;
да изтеглите полезни формуляри за подаване на различни заявления;
да прегледате доказателствения източник за нарушението.

Gruppo Ser.Com.
EutenPolservice